Objectius

Què ens proposem?

La junta 2022-2027 de l’Associació de Veïnes i Veïns de La Satalia es planteja com a objectius generals d’acció:

  1. Millorar la qualitat de vida de les persones. Reforçar els vincles entre el veïnatge i canals de suport comunitaris
  2. Protegir i millorar l’entorn de La Satalia. Aconseguir un local per a l’associació i recuperar La Mangrana
  3. Participació i comunicació. Ser presents en tots els espais de participació ciutadana.