Assemblea / Actes

05/06/2023

Assemblea General

ESBORRANY DE L’ACTA,

pendent de document final quan s’aprovi en la propera Assemblea