Visita del Regidor del Districte a La Satalia

Dimarts 20 de desembre de 2022

El Regidor de Sants-Montjuïc, en Marc Serra i Solé, va visitar el barri acompanyat per personal tècnic dels Serveis del Districte.

Una part dels membres de la nova Junta van guiar la ruta per explicar les necessitats actuals.


Publicada